Zmiany w Tęczy

Do rozpoczęcia rozgrywek koszykarskich pozostało jeszcze sporo czasu. Pomimo przerwy między sezonami, w klubie Tęcza Leszno doszło do radykalnych zmian, które przedstawiono na Walnym Zgromadzeniu.

Do Walnego Zgromadzenia Członków klubu MKS Tęcza Leszno, doszło 21 czerwca. Na posiedzeniu, w którym uczestniczył również Prezydent Miasta Leszna, Tomasz Malepszy, przekazano sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności klubu za 2012 r. Ponadto Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi w składzie: Prezes Stefan Jerzy Pielech, Vice-Prezes Bolesław Mencel, Skarbnik Teresa Skrzypczak, Sekretarz Tomasz Janowicz i Członek zarządu Anna Piwońska. Jednocześnie, Zarząd ten zakończył swoją działalność. Do nowego Zarządu wybrano Bolesława Mencel i Tomasza Janowicza. Z fukcji Prezesa zrezygnował, związany z klubem 17 lat, Jerzy Pielech. W najbliższym okresie dojdzie do wyboru nowego Prezesa.

Łukasz Kaczmarek