Polityka Prywatności

ORGANIZATOR nie pobiera od użytkowników żadnych danych osobowych. Niezbędne dane osobowe użytkowników (nazwa profilu) pobierane są z serwisu Facebook na zasadach określonych w regulaminach Facebook wyłącznie w celu logowania do serwisu Typer Ligowy leszczynskisport.pl oraz identyfikacji użytkowników dla potrzeb generowania wyników.