Petanque wraca na bulodrom

1 września na bulodromie Linum przy ulicy Holenderskiej w Lesznie odbędzie sie II Piknik Rodzinny – Niedziela z Bulami. Początek zmagań o godzinie 10:00.  

Celem niedzielnej imprezy są podobnie jak w zeszłym roku: popularyzacja gry w bule oraz przewienie i propagowanie aktywnych, zdrowych form wypoczynku wśród mieszkańców.
 

Zgłoszenia do udziału w pikniku można przekazywać do 30 sierpnia pod numerem telefonu 605 140 647 lub podczas treningów na bulodromie Linum, od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00.

Rozgrywki mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy miasta Leszna, osoby zatrudnione w naszym mieście jak również zawodnicy należący do Klubu Petanque Leszczynko. W pikniku biorą udział zespoły utworzone z członków rodziny (np. mąż -żona,  ojciec – syn, brat – siostra, zięć – teść, wnuczka – dziadek i.t.p.) liczące od dwóch do trzech osób.

 
Opiekę administracyjno-techniczną nad właściwym przebiegiem zawodów sprawować będą członkowie Klubu Petanque Leszczynko – Romuald Ratajczak, Jakub Ratajczak i Wiesław Tabaka. Wymienieni prowadzić będą zestawienie par zawodów, tabele rozgrywek oraz kontrole poprawności zgłaszanych po spotkaniach wyników. W przypadku zaistniałej potrzeby sprawować będą rolę sędziów negocjatorów. Podejmowane przez nich decyzje będą ostateczne.
 
W ramach odbywającego się pikniku rodzinnego planujemy ponadto zorganizowanie zawodów w bule dla leszczyńskiej młodzieży.
1. Zawody odbywać się będą w bezpośrednim sąsiedztwie bulodromów ,,Linum” należących do Klubu Petanque Leszczynko usytuowanych w Lesznie przy ul. Holenderskiej.
2. Zgłoszenie do zawodów można dokonywać podczas treningów ( od poniedziałku do piątku od godz. 18:00 do 20:00) na obiekcie bulodromów  lub bezpośrednio przed zawodami.
3. Rozpoczęcie zawodów 01.09.2013r. godz. 11:00, zakończenie godz. 14:00.
4. W zawodach może uczestniczyć młodzież szkolna  w wieku od 7 do 18 lat.
5. Zawody mają charakter koedukacyjny, będzie prowadzona jedna klasyfikacja dla dziewczyn i chłopców.
6. Każdy zawodnik może tylko raz wystartować w konkursie.
7. Zawody polegają na rzucaniu przez startującego zawodnika lub zawodniczkę trzema kulami do wcześniej wyrzuconego przez siebie celu, nie bliżej jednak niż na odległość 6 metrów.
8. Zawodnik stara się rzucić bulami jak najbliżej wyznaczonego celu, suma odległości 3 rzutów decydować będzie o zajęciu przez zawodnika miejsca w zawodach. Im mniejsza odległość sumy 3 rzutów tym wyższe miejsce w zawodach.
9. Każdy zawodnik ma prawo przed rzutami w konkursie do jednej kolejki rzutów próbnych.
10. Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 10 otrzymują okolicznościowe nagrody.
11. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkowy buton.

(dan)