Pauli prezesem, zarząd w styczniu

W czwartek odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborze członków KS Polonii 1912 Leszno. Nowym prezesem leszczyńskiego klubu został Tadeusz Pauli. Dodajmy, iż był to jedyny kandydat do pełnienia tej funkcji.

Zanim wybrano nowego prezesa, sprawozdanie z działalności klubu w ostatniej kadencji przedstawił ustępujący z tej funkcji Zdzisław Burzec. Zarząd kierujący w ostatnich latach klubem otrzymał absolutorium – choć nie jednogłośnie. Wcześniej, proponowano nawet, by  wotum zaufania udzielać poszczególnym członkom zarzadu, bo jak twierdzono wkład każdego w pracę dla klubu był zgoła odmienny. Pomysł jednak nie przeszedł i głosowano nad całością. 

Tadeusz Pauli był jedynym zgłoszonym przez członków kandydatem i został wybrany jednogłośnie. Na prośbę nowego prezesa, wybór siedmioosobowego zarządu przełożono na termin późniejszy. Pauli swój wniosek argumentował chęcia wybrania ludzi, którzy będą chcieli w pełni poświęcić się tej pracy. – Zarządu nie można wybierać w 5 minut – mówił. Propozycję przegłosowano pozytywnie i kolejne zebranie odbędzie się 10 stycznia o godzinie 17:00. Podczas spotkania poznamy kolejnych sześciu członków zarządu (pierwszym jest prezes dop. red.). Najprawdopodobniej będą to głównie reprezentanci poszczególnych sekcji.

Daniel Nowak