Nowy bulodrom otwarty

Piknik rodzinny – niedziela z bulami był okazją do otwarcia nowopowstałego bulodromu ,,Linum" przy ulicy Holenderskiej w Lesznie.

Dzięki zaangażowaniu członków Klubu Petanque Leszczynko powstał w przeciągu około 6 miesięcy nowoczesny obiekt na skalę europejską mający 12 boisk tzw. bulodromów do rozgrywania meczów w bule.
 
W uroczystości otwarcia obiektu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Łukasz Borowiak, prezydent m. Leszna Tomasz Malepszy oraz dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni Joanna Nowacka.
 
Prezes Klubu Petanque Leszczynko podziękował panu prezydentowi T. Malepszemu oraz dyr. Joannie Nowackiej za pomoc przybudowie bulodromów. Szczególne podziękowania skierował do przedsiębiorców i biznesmenów, stwierdzając, że bez ich pomocy nie było by tego obiektu. Trzem najbardziej zaangażowanym przedsiębiorcą ( Renacie i Markowi Przybylskim z firmy Parki i Ogrody, Kazimierzowi Piskorkowi dyrektorowi Kan – Bud-u, oraz dyrektor firmy Sogowalot Ewie Chudej) wręczył okolicznościowe grawertony.
 
Po uroczystości otwarcia bulodromów rozegrano turniej rodzinnych dubletów, w którym uczestniczyło 25 drużyn. Po trwających ponad 6 godziny zawodach zwyciężyła drużyna ,,Wodzu prowadź", w krórej grali ojciec i syn – Roman i Andrzej Grygier. Drugie miejsce zajęła drużyna ,,Amelka" reprezentowana przez Wojciecha Staniewskiego i Przemysława Ptaka. Trzecie miejsce zajął zespół ,,Los Numeros" w składzie Henryk Kutny, Jakub Smoliński.
 
Zwycięskie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary, które wręczał prezes Klubu Petanque Leszczynko Romuald Ratajczak oraz działacz TKKF Leszczynko Leszek Snela.
 
Podczas pikniku rozegrano także młodzieżowy konkurs rzutu precyzyjnego bulami, w którym uczestniczyło 56 młodych graczy. Pierwsze miejsce eks ekwo zdobyli Eliza Kulczycka i Andrzej Grygier. III miejsce zajął Olaf Ratajczak, IV Paweł Adamski, V Michał Makarowicz, VI Dawid Paszkowiak. Szejściu najlepszych zawodników otrzymało komplety do gry w bule.Każdy zawodnik uczestnicvzący w turnieju otrzymał okolicznościowy buton oraz nagrodę niespodziankę. Nagrody ufundowali: Wydział Promocji Urzędu Miasta, radny miejski Krystian Maćkowiak oraz spółka Ogrodnik T.Ł. Szudra.
 
Piknik rodzinny był współorganizowany przez Urząd Miasta Leszna – Biuro ds. Uzależnień, Klub Petanque Leszczynko oraz Spółdzielnie Mieszkaniową Zielone Światło.
 
Turnieje cieszyły się dużym zainteresowaniem leszczyńskich miłośników petanque, ogółem w imprezie ,,niedziela z bulami" brało udział około 120 graczy.