I mistrzostwa szkół za nami2 czerwca na boisku sportowym Zespołu Szkół Specjalnych rozegrano I Mistrzostwa miasta Leszna szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w petanque – triplety.

W każdej kategorii szkół wystąpiło po 6 trzyosobowych drużyn, plus zawodnicy rezerwowi. Ogółem w mistrzostwach wzięło udział około 50 uczestników.
 
I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyło Gimnazjum nr 1, które reprezentowali uczniowie: Oskar Sadowczyk, Jędrzej Knop oraz Roland Świerczk. II miejsce na podium zdobyła drużyna Gimnazjum nr 5, III miejsce zajeli uczniowie Gimnazium nr 2.
 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyło II Liceum Ogólnokształcące reprezentowane przez Michała Szymańskiego, Macieja Puluta i Jana Stawińskiego. II miejsce zdobyło Liceum Ogólnokształcące nr I a trzecie, sprawiając wielką niespodziankę i radość licznie zgromadzonym kibicom zdobyła drużyna Zespołu Szkół Specjalnych.
Okazałe puchary, dyplomy i medale zawodnikom wręczał wiceprezydent miasta Leszna Grzegorz Rusiecki, radna miasta Leszna Bernardyna Kaźmierczak oraz dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Wioletta Lewandowska.
 
Dyrektor Leszczyńskiego Szkolnego Związku Sportowego Beata Janowska losowo wybranym uczestnikom imprezy wręczyła 4 komplety bul do gry w petanke oraz bilety wstępu na pływalnie dla każdego uczestnika mistrzostw.
Prezes Klubu Petanque Leszczynko Romuald Ratajczak przekazał na ręce Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Wioletty Lewandowskiej okolicznościowy puchar za propagowanie rozwoju petanki wśród młodzieży leszczyńskich szkół.
Z grona uczestników mistrzostw wytypowano kilku zawodników przewidzianych do dalszego szkolenia w Klubie Petanque Leszczynko.