Timeout Polonia Leszno – Weegree AZS Politechnika Opolska