Dworakowski nadal prezesem

W piątek (28 czerwca) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Unii Leszno S.S.A., na którym odrzucono rezygnację Józefa Dworakowskiego ze stanowiska prezesa klubu.

Oficjalny komunikat:
Rada Nadzorcza Unii Leszno Sportowej Spółki Akcyjnej na posiedzeniu, które odbyło się dnia 28.06.2013r. nie przychyliła się do oświadczenia Prezesa Józefa Dworakowskiego złożonego w dniu 04.06.2013r. w sprawie rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Strony osiągnęły porozumienie w wyniku którego Józef Dworakowski będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu do końca sezonu 2013.

Piotr Walkowiak