Redakcja

Redaktor naczelny:
Daniel Nowak

Z-ca Redaktora Naczelnego:
Łukasz Kaczmarek

Współpracownicy:
Dominik Hromada
Kamil Kuśnierek
Tomasz Nowak
Łukasz Wachowicz

Wydawca i adres siedziby redakcji:

Danno Design & Media Daniel Nowak
ul. Władysława Jagiełły 34/7
64-100 Leszno

„LeszczyńskiSport.pl” ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem www.leszczynskisport.pl w dniu 17.07.2015 roku został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR: 3430.