Polityka prywatności

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane my właściciele strony internetowej www.leszczynskisport.pl wykorzystujemy.  Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest firma Danno Design & Media Daniel Nowak, 64-100 Leszno, ul. Władysława Jagiełły 34/7, NIP: 697-216-30-75, REGON: 301754683. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w zakresie danych zbieranych automatycznie mogą być również nasi zaufani partnerzy – Google Inc, Facebook i Twitter.

Jakie dane przetwarzamy oraz jaki jest cel ich przetwarzania?

Podczas korzystania z naszej strony dane są zapisywane przede wszystkim w formie plików cookies będą pobierane automatycznie przez naszych zaufanych partnerów: Google Inc. (dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika), Facebook (social media, dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika) oraz Twitter (social media, dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika).

Więcej na temat plików cookies od podmiotów trzecich przeczytasz w Polityce cookies.

Jaka jest podstawa prawna przechowywania Twoich danych?

Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 • Twoja zgoda;
 • zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną);
 • obowiązek prawny;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią;

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe w celach określonych powyżej:

 • Osobom trzecim, będącym dostawcami usług związanych a tą stroną internetową i jej funkcjami, jednak tylko w zakresie koniecznym dla świadczenia tych usług;
 • Naszym zaufanym partnerom (lista dostępna w Polityce cookies)
 • Kiedy wymaga tego prawo; oraz/lub
 • Nabywcy lub potencjalnemu przyszłemu nabywcy naszego przedsiębiorstwa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, zgodnie z naszym wewnętrznym harmonogramem przechowywania zapisów. Oznacza to, że usuwamy Państwa dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do obsługi żądania. Statystyki, które zostały zanonimizowane mogą być przechowywane dłużej.

W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
 • w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z Państwa danymi osobowymi, którymi dysponujemy, mają Państwo prawo:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo do wycofania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych w celach marketingowych.

Żądania związane z wykonywaniem Państwa praw należy kierować do Danno Design & Media Daniel Nowak, ul. Władysława Jagiełły 34/7, 64-100 Leszno, lub na adres e-mail: redakcja@leszczynskisport.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Jeżeli mają Państwo skargę związaną z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo zgłoszenia jej do do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochorny Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jaki sposób możemy zmienić niniejszą informację o zasadach ochrony prywatności?

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o zasadach ochrony prywatności w związku ze zmianami wymogów prawnych, regulacyjnych lub operacyjnych. Zawiadomimy Państwa o wszelkich tego rodzaju zmianach (oraz dacie ich wejścia w życie). Dalsze korzystanie przez Państwa z tej strony internetowej po wprowadzeniu takich aktualizacji będzie stanowiło zgodę na owe zmiany. Jeżeli nie akceptują Państwo jakichkolwiek aktualizacji niniejszej informacji o zasadach ochrony prywatności, powinni Państwo przestać korzystać z tej strony.

[data aktualizacji: 24.05.2018]